วันอังคาร, 15 มิถุนายน 2564

การเริ่มต้น กับครอบครัวอัลทิมาไลฟ์